Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Barnevern – Unge kriminelle

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner for å styrke barnevernet i Oslo sitt arbeid rettet mot unge kriminelle.

Midlene skal bidra til å styrke samarbeidet mellom barnevernet og politiet, og det skal tas i bruk tiltak rettet mot unge med alvorlige atferdsvansker. Ungdommene skal få oppfølging som gjør at tilknytningen til skole og fritidsaktiviteter blir sterkere. For mange vil det også handle om å gjøre hjemmesituasjonen bedre.

Les mer i pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.