Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Belønningsordningen, bymiljø- og byvekstavtaler

Regjeringen foreslår å bevilge 659,7 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange langs riksveier, 771 millioner kroner i belønningsmidler og 1 532 millioner kroner i tilskudd til store kollektivprosjekt i bymiljøavtaler og byvekstavtaler.

Regjeringens forslag om bevilgning til store kollektivprosjekt er fordelt slik:

  • 391 millioner kroner til Fornebubanen i Oslo og Akershus.
  • 5 millioner kroner til Metrobussen i Trondheim.
  • 962 millioner kroner til Bybanen til Fyllingsdalen i Bergen.
  • 174 millioner kroner til Bussveien på Nord-Jæren.

Det er så langt inngått bymiljøavtaler i byområdene Oslo/Akershus og Trondheim, og byvekstavtaler i Bergen og Nord-Jæren.

Regjeringen foreslår å bevilge 752 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport med videre i byområdene. I 2018 har Kristiansand, Grenland, Buskerudbyen, Tromsø og Nedre Glomma belønningsavtaler. Regjeringen vil legge til rette for at forhandlinger om byvekstavtaler i disse områdene kan starte opp så raskt som mulig. Dette forutsetter at nødvendige lokalpolitiske vedtak er på plass.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om bymiljøavtaler og belønningsordningen