Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bevissikring

Regjeringen foreslår at Skatteetten skal få adgang til å foreta bevissikring i skattesaker.

Forslaget følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 513 (2014-2015), hvor Stortinget ber regjeringen utrede om Skatteetaten kan få bedre muligheter til å innhente relevant informasjon og sikre bevis, blant annet gjennom beslag.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 16