Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bistandsbudsjettet

Regjeringen viderefører satsingen på internasjonal bistand og foreslår et bistandsbudsjett på vel 37,8 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,5 milliarder, eller 7,1 prosent, fra 2018. Forslaget tilsvarer én prosent av anslått bruttonasjonalinntekt (BNI) i 2019.

Regjeringen foreslår en fortsatt sterk satsing på fem tematiske områder i utviklingspolitikken:

  • Utdanning
  • Helse
  • Næringsutvikling landbruk og fornybar energi
  • Klima, miljø og hav
  • Humanitær bistand.

Les mer i pressemelding fra Utenriksdepartementet