Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bokført

Endringer i skatter og avgifter betegnes gjerne som påløpte eller bokførte for å angi hvilket tidsrom det refereres til for en endring i budsjettet. Betegnelsen bokført benyttes for å angi den økonomiske virkningen i budsjettåret av en skatteendring. Det vil si den faktiske innbetalingen i løpet av det aktuelle år.