Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Boliglånsforskriften

Boliglånsforskriften ble videreført fra 1. juli og skal gjelde ut 2019. Formålet med forskriften er å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet.

Forskriften setter blant annet grenser for hvor stort et boliglån kan være i forhold til boligens verdi, og for hvor stor gjeld en låntaker kan ha i forhold til inntekt.

Fleksibilitetsregler i forskriften åpner for at bankene kan innvilge en viss andel lån som ikke oppfyller alle kravene i forskriften.