Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bompenger

Regjeringens arbeid med bompengereformen fortsetter i 2019. Formålet er å sikre en mest mulig effektiv og brukervennlig bompengeinnkreving, og å sikre at bompenger kun brukes til det de skal.

Antall bompengeselskap reduseres fra 60 til 5. Dette legger til rette for økt effektivisering.

Utstedervirksomheten, det vil si ansvaret for betaling fra kunder med avtale (brikke), skal skilles fra bompengeselskapene. Rammebetingelsene i form av forskrift har vært på høring sommeren 2018, og det tas sikte på ikrafttredelse 1.1.2019.

Ordningen med tilskudd for å redusere bompengetakstene utenfor de største byområdene videreføres i 2019, med 531,4 millioner kroner. Ordningen vil gi lavere takster i rundt 40 prosjekter.

De siste fem årene har bompengeveksten blitt redusert gjennom nedlegging av bomstasjoner, økte statlige andeler i prosjekter og reduserte takster utenfor byområdene.

Regjeringen har utført følgende besparende tiltak for bilistene:

  • Nedbetalt restgjeld i fire bompengeprosjekter, som avviklet innkrevingen i 2014.
  • Nedbetalt gjeld i ett prosjekt før innkrevingen startet opp, samt delvis innfridd gjeld i ett prosjekt. Dette har til sammen spart bilistene årlig for 80–85 millioner kroner i bompenger.
  • Endringer i tidligere finansieringsopplegg for utbygging av prosjektene E134 Seljord-Åmot i Telemark og E6 Helgeland nord i Nordland. Bilistene spares for 900 millioner kroner.
  • Redusert bompengebidrag på 120 millioner kroner for prosjektet E16 Fønhus-Bagn i Oppland.
  • Redusert bompengebidrag på 310 millioner kroner ved at prosjektet rv. 36 Skyggestein–Skjelbredstrand i Bypakke Grenland fullfinansieres med statlige midler.