Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bostøtte

Bostøtten går til folk med lav inntekt, slik at de får mulighet til å ha et godt sted å bo. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,9 milliarder kroner til bostøtte i 2019. Det er ventet at i gjennomsnitt 93 500 husstander vil få bostøtte hver måned.

Økt bostøtte for barnefamilier
Som et tiltak mot fattigdom foreslår regjeringen å styrke bostøtten for barnefamilier og andre store husstander med 60 millioner kroner i 2019. Forslaget innebærer at bostøtteberegningen skal ta hensyn til høyere boutgifter enn det regelverket gir mulighet for nå. 

Varig videreføring av kompensasjon for uførereformen i 2019
Uførereformen i 2015 innebar blant annet at ligningsinntekten, som bostøtten beregnes ut ifra, økte uten at mottakernes faktiske inntekt nødvendigvis gjorde det. En kompensasjonsordning har hittil sikret at uføre som mottok bostøtte før uførereformen ikke får mindre i bostøtte på grunn av reformen. Regjeringen foreslår at kompensasjonsordningen blir varig.