Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Bruttonasjonalinntekt (BNI)

BNI for Norge var 3 442 milliarder kroner i 2017. I Nasjonalbudsjettet 2019 anslås BNI til 3 684 milliarder kroner i år og 3 803 milliarder kroner neste år.

Bruttonasjonalinntekt (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet til Norge og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet.

Se Nasjonalbudsjettet 2019, vedleggstabell 2.1