Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-avgift

Regjeringen foreslår å prisjustere CO2-avgiften.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 13.8.2