Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

CO2-håndtering

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 670 millioner kroner til arbeidet med CO2-håndtering i 2019.

Arbeidet med CO2-håndtering skal bidra til å utvikle og demonstrere kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2 med sprednings­potensial. Innsatsen favner bredt, med forskning og demonstrasjon av teknologier for CO2-håndtering under CLIMIT-programmet, drift av Teknologisenter for CO2-fangst på Mongstad og arbeidet med et fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-håndtering.

Det vises til omtale i Olje- og energi­departementets Prop. 1 S (2018-2019), programkategori 18.40.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet