Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Regjeringen foreslår å legge til rette for å opprette 450 nye plasser med forhøyet tilskuddssats i 2019, tilsvarende om lag 50 millioner kroner.

Les mer i egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet