Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Digital deltakelse og kompetanse

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 5,55 millioner kroner til digital deltakelse og kompetanse:

  • 3,55 millioner kroner i driftstilskudd til Seniornett Norge.
  • 2 millioner kroner til en tilskuddsordning for å øke den digitale deltakelsen og kompetansen i befolkningen, Digihjelpen. Tilskuddet skal bidra til at alle landets kommuner har et veiledningstilbud i grunnleggende digital kompetanse rettet mot innbyggere som trenger hjelp til å komme seg på nett og til å bruke digitale tjenester.

I tillegg foreslår regjeringen å tildele 1,5 millioner kroner til Kompetanse Norge for å videreutvikle opplæringsressursene under Digidel.