Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

EØS-midlene

EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa og skal styrke det bilaterale forholdet mellom Norge og mottakerlandene. Regjeringen foreslår å bevilge om lag 2,8 milliarder kroner til Norges avtale med EU om EØS-midlene i 2019.

Frem til 2024 vil Norge bidra med om lag 26 milliarder kroner til de 15 mottakerlandene for EØS-midlene. Rammeavtaler er undertegnet med 13 av 15 mottakerland og beskriver nærmere samarbeidsområdene med hvert enkelt land.

Særlig viktig er støtten til sivilt samfunn.