Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

Regjeringen foreslår at Ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet bevilges inntil 5 millioner kroner for 2019, hvorav 2 millioner kroner over statsbudsjettet og inntil 3 millioner kroner fra spillemidlene til idrettsformål.