Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift – småskala LNG-produksjon

Regjeringen foreslår å utvide redusert elavgiftssats til å gjelde alle virksomheter som driver produksjon eller omfordeling av energiprodukter. Dermed vil småskalaprodusenter av LNG (nedkjøling av naturgass for transport) også omfattes av redusert sats.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 13.6