Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elavgift

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på elektrisk kraft reelt med 1 øre per kWh til 15,83 øre per kWh. Redusert sats settes opp til 0,5 øre per kWh.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018-2019), punkt 13.6