Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Eldre-, pasient- og brukerombud

Regjeringen foreslår å etablere et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud. Formålet er å styrke oppmerksomheten om eldres behov, å bedre eldreomsorgen og å gi eldre et talerør som kan sette helse- og omsorgstjenestene til eldre på dagsorden. Det foreslås å bevilge 4 millioner kroner til formålet i 2019.

Les mer i egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet