Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Elektroniske tidsskrift og bøker

Regjeringen tar sikte på å innføre fritak for merverdiavgift på elektroniske utgaver av trykte tidsskrift og bøker (e-bøker). Regjeringen vil komme tilbake til saken i Revidert nasjonalbudsjett 2019.

Det vises til omtale i Prop. 1 LS (2018–2019), kapittel 36