Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgift – utsatt overgang til nye målemetode for utslipp

Regjeringen varslet 5. september i år at overgangen til WLTP-baserte CO2-verdier utsettes til 2020. I 2019 benyttes NEDC-verdier ved beregningen av CO2-komponenten i engangsavgiften.

Det vises til Prop. 1 LS (2018-2019), kapittel 13