Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgift for drosjer

Regjeringen foreslår at de samme satsene i CO2-komponenten skal gjelde for drosjer som for andre personbiler.

Det vises til Prop. 1 LS (2018-2019), kapittel 13.4