Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Engangsavgift for motorsykler

Regjeringen foreslår en provenynøytral omlegging av engangsavgiften for motorsykler i miljøvennlig retning. Gjennom en kombinasjon av reduserte innslagspunkt og økte satser for utslipp av CO2 styrkes insentivene til å kjøpe motorsykler med lavere utslipp.

Det vises til Prop. 1 LS (2018-2019), kapittel 13.4