Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

F-35 kampfly

I budsjettforslaget for 2019 foreslår regjeringen en samlet bevilgning til nye F-35 kampfly med baseløsning på om lag 8,4 milliarder kroner.

Hoveddelen av midlene vil gå til å dekke delbetalinger for fly som allerede er i produksjon. Ut over dette vil de største utbetalingene gå til byggingen av et norsk-italiensk programmeringslaboratorium, utdanningen av norske flygere, nasjonal våpenutvikling og baseutbyggingen på Ørland og Evenes.

Regjeringen ber om fullmakt til anskaffelse av ytterligere seks fly, slik at de samlede fullmaktene kommer opp i 46 fly.

Kombinasjonen av F-35 og JSM vil utgjøre en betydelig styrking av Norges evne til å avskrekke en potensiell motstander fra maktbruk mot Norge. Stortinget vedtok våren 2014 at utviklingen av JSM-missilet skulle fullføres, og at missilet skal integreres på F-35.