Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

FN-reform

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til FN-reform med 170 millioner kroner i 2019.

Forpliktende internasjonalt samarbeid er viktig for Norges sikkerhet, økonomi og velferd. FN er i kjernen av en multilateral, regelbasert verdensorden. For å bidra til at FN er tilpasset dagens utfordringer og kan svare effektivt på felles globale problemer, støtter vi aktivt reform av FN.