Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fagforenings­fradraget

Regjeringen foreslår at fagforeningsfradraget holdes uendret (3 850 kroner).

Det vises til Prop. 1 LS (2018–2019), tabell 1.5