Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fastleger

Regjeringen foreslår en økning på 25 millioner kroner til å styrke rekruttering til og stabilitet i allmennlegetjenesten. Det foreslås til sammen 39 millioner kroner til formålet i 2019. Tilskuddet skal utformes i samarbeid med KS og Legeforeningen.

Det skal også gis tilskudd til kommunene for spesialistutdanning i allmennmedisin på totalt 46 millioner kroner.

Les mer i egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Se også Spesialistutdanning i allmennmedisin