Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fengsel – innsatte med psykiske lidelser

Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til etablering av en forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Avdelingen skal bidra til å forebygge og hindre langvarig isolasjon for innsatte med alvorlige psykiske lidelser. Avdelingen vil ha plass til seks innsatte og være høyt bemannet med personell fra kriminal­omsorgen og helsevesenet.

Av beløpet bevilges 15,8 millioner kroner under Kommunal- og moderniserings­departementets budsjett, se omtale i KMDs fagproposisjon.