Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fengsel – utbygging i Agder

Regjeringen foreslår å bevilge samlet 380 millioner kroner i 2019 til bygging av nytt fengsel i Agder. Det skal etableres én avdeling med 200 plasser i Froland og én med 100 plasser i Mandal. Administrasjon av fengselet legges til avdelingen i Mandal. Forventet ferdigstillelse er medio 2020. Bevilgningen foreslås under Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Se også Kommunal- og moderniseringsdepartementets fagproposisjon