Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Ferjer

Regjeringen foreslår å bevilge 1 277,3 millioner kroner til statlig kjøp av riksveiferjetjenester. Takstene økes i gjennomsnitt med 2,7 prosent i 2019.

Ferjetilbudet videreføres fra 2018 til 2019.

De siste årene har det blitt stilt krav til lav- eller nullutslippsteknologi ved anbudsutlysning av riksveiferjesamband. Dette vil redusere utslippene fra ferjesektoren betydelig, men fører til økte kostnader. Statens vegvesen vil høsten 2018 inngå en utviklingskontrakt for hydrogenelektrisk ferje på sambandet rv. 13 Hjelmeland–Nesvik–Skipavik. Hydrogenelektrisk ferje gjør nullutslippsteknologi mulig for ferjestrekninger som ikke er egnet for elektrisk drift

AutoPASS-ferje settes i drift i store deler av landet høsten 2018. Brikkebetaling innføres i første omgang i tre riksvegferjesamband og to fylkesvegferjesamband. AutoPASS brikkebetaling vil lette trafikkavviklingen og gjøre betalingen enklere.