Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Filmfondet (film og dataspill)

Regjeringen foreslår å bevilge 520 millioner kroner til Filmfondet. Dette innebærer en økning på 30,9 millioner kroner fra saldert budsjett 2018 til tilskuddsordningene under Filmfondet.

Filmfondet forvaltes av Norsk filminstitutt. 5,1 millioner kroner av økningen er øremerket internasjonal satsing på dataspill.