Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Finnmark og Nord-Troms – skattefradrag

Det foreslås at det særskilte fradraget for Finnmark og Nord-Troms holdes uendret, på 15 500 kroner.

Det vises til Prop. 1 LS (2018-2019), tabell 1.5