Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fiskerfradraget

Det foreslås at det særskilte fradraget for fiskere holdes uendret på 150 000 kroner.

Det vises til Prop. 1 LS (2018–2019), tabell 1.5