Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Flyktningtiltak

Visse typer tiltak for asylsøkere og flyktninger i Norge klassifiseres som offisiell utviklingshjelp i tråd med OECDs regelverk og inngår i bistandsbudsjettet. For 2019 er disse tiltakene beregnet til 556 millioner kroner, en nedgang på 869 millioner kroner sammenlignet med 2018.