Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Folkehelseprogrammet

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til utvidelse av folkehelseprogrammet. Alle fylker får mulighet til å delta fra 2019. I et landsdekkende program vil alle kommuner kunne søke om midler til å utvikle egne, kunnskapsbaserte løsninger for å fremme lokalt folkehelsearbeid. Barn og unge, psykisk helse og rusforebygging skal fortsatt være viktige innsatsområder.

Det foreslås i tillegg å bevilge 3 millioner kroner slik at ett fylke fra 2019 kan få i oppdrag å vurdere og prøve ut hvordan arbeidet mot vold og overgrep kan utvikles og samkjøres med de andre innsatsområdene i folkehelseprogrammet.

Les mer i egen pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet