Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forbruker – Peiling

Regjeringen foreslår å avvikle mobilapplikasjonen Peiling.

Som følge av avviklingen av Peiling reduseres Forbrukerrådets bevilgning med 6 millioner kroner. Vurderingen er at forventet nytteverdi av appen ikke står i forhold til kostnadene ved å videreføre den.

Peiling har vært en del av Dagligvareportalen, som har sin bakgrunn i et anmodningsvedtak fra Stortinget om å etablere en gratis tilgjengelig informasjonsportal for dagligvarer. I forbindelse med Revidert nasjonalbudjett for 2018 ble arbeidet med et prissammenligningsverktøy i Dagligvareportalen avviklet. Peiling gir forbrukerne tilgang på annen informasjon om dagligvarer utenom pris.

Se også Barne- og likestillingsdepartementets fagproposisjon