Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forbrukertilsynet – Digitale medier

Regjeringen foreslår å øke Forbrukertilsynets bevilgning med 6 millioner kroner i 2019. Midlene skal hovedsakelig benyttes til å styrke arbeidet med tilsyn og veiledning knyttet til markedsføring i digitale medier. Det innebærer også økt tilsyn med reklame på sosiale medier og blogger som barn og unge er særlig eksponert for. Det overordnede målet med styrkingen er å få aktørene til å respektere at lover og regler som verner forbrukere også gjelder på det digitale området.

Samlet øker Forbrukertilsynets bevilgning med 23 prosent sammenlignet med fjorårets bevilgning.

Se også Barne- og likestillingsdepartementets fagproposisjon