Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Foreldrefradraget

Regjeringen foreslår at foreldrefradraget holdes uendret, med 25 000 kroner i fradrag for ett barn og 15 000 kroner for hvert barn utover det første.

Det vises til Prop. 1 LS (2018–2019), tabell 1.5