Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Formuesskatt

Regjeringen foreslår å øke verdsettelsesrabatten på aksjer og driftsmidler fra 20 til 25 prosent.

Bunnfradraget foreslås økt til 1,5 millioner (3 millioner for ektefeller).

Det vises til Prop. 1 LS (2018-2019), kapittel 4, og forslag til Stortingets skattevedtak for 2019.