Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Fornybar energi i utviklingspolitikken

Regjeringen foreslår å bevilge over 1,1 milliarder kroner til fornybar energi over bistandsbudsjettet i 2019. Dette er en økning på 430 millioner sammenlignet med 2018. Med denne økningen ønsker regjeringen å bidra til næringsutvikling, jobbskaping, økonomisk og sosial utvikling i fattige land og reduserte utslipp av klimagasser.

Les mer i pressemelding fra Utenriksdepartementet