Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen ønsker å stimulere til kunnskapsbasert nyskaping og omstilling i næringslivet. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 45 millioner kroner mer til generelle virkemidler i Norges forskningsråd, som stimulerer til økt FoU og teknologiutvikling i bredden av næringslivet, med formål om at det har en utløsende effekt på verdiskaping og sysselsetting.