Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – petroleum og energi

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 331 millioner kroner til petroleumsforskning over Olje- og energidepartementets budsjett, hvorav hoveddelen vil gå til programmene PETROMAKS 2 og DEMO 2000.

Videre foreslår regjeringen å bevilge 470 millioner kroner til energiforskning, hvorav hoveddelen vil gå til programmet ENERGIX og Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 187 millioner kroner til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndterings­teknologi gjennom CLIMIT-programmet. Programmet er et samarbeid mellom Gassnova SF og Norges forskningsråd.

Det vises til omtale i Olje- og energidepartementets Prop. 1 S (2018-2019), programkategori 18.30 og 18.40.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet