Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning – skog og klima

Regjeringen foreslår en satsing på 25 millioner kroner rettet mot bidrag fra skogen i klimasammenheng. Satsingen skal bidra til økt kunnskap om innovativ utnyttelse av skogsråstoff for grønn omstilling, samtidig som karbonlageret i skogen opprettholdes eller økes.