Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskning

Regjeringen forslår å følge opp den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning med om lag 1,2 milliarder kroner i 2019. Regjeringen foreslår blant annet å øke bevilgningene til forskning innen muliggjørende og industrielle teknologier med 95 millioner kroner, helårseffekt av opptrappingsplanen for rekrutteringsstillinger i den første langtidsplanen med 65 millioner kroner, forskningsbasert omstilling i bredden av næringslivet med 45 millioner kroner, Helseanalyseplattformen med 40 millioner kroner, økte basisbevilgninger til de teknisk-industrielle instituttene med 40 millioner kroner, og verdensledende forskningsmiljøer med 40 millioner kroner.

De foreslåtte bevilgningene til FoU i statsbudsjettet er anslått til å øke med om lag 1,4 milliarder kroner til 37,1 milliarder kroner, og utgjøre 1,02 prosent av BNP i 2019. Realveksten er anslått til 1,2 prosent. FoU i statsbudsjettet inkludert Skattefunnordningen er beregnet til å utgjøre 41,6 milliarder kroner, eller 1,14 prosent av anslaget for BNP i 2019.

Se mer i pressemelding fra Kunnskapsdepartementet