Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Innovasjon og forskning – Forskningsrådet

Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner til FORKOMMUNE, som er Forskningsrådets satsing på forskning og innovasjon i kommunesektoren, og 10 millioner kroner til IKTPLUSS, som er Forskningsrådets satsing på IKT-forskning og -innovasjon.

Det er behov for å øke kapasiteten for innovasjon og forskning i offentlig sektor for å kunne løse viktige samfunnsutfordringer, øke effektiviteten og gi brukerne bedre tjenester.