Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forskningstokt til Antarktis

Det skal gjennomføres et forskningstokt til Antarktis vinteren 2018-2019. Regjeringen foreslår at det bevilges 37,5 millioner kroner til dette i 2019. Hovedformålet med toktet er å øke kunnskap som grunnlag for forvaltningen av krill, og kunnskapen om krillen sin betydning for økosystemene i Antarktis. Havforskningsinstituttet er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av toktet, i samarbeid med Norsk Polarinstitutt.