Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsterket felleskapsavdeling ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt

Regjeringen har som mål å redusere isolasjon i fengsler, og å styrke tilbudet til innsatte med psykiske lidelser. Justisdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet samarbeider om dette. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å etablere en ny nasjonal forsterket felleskapsavdeling ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt for innsatte med sterkt aggressiv adferd og psykiske lidelser.

Se også statlig bygge- og eiendomsvirksomhet.