Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarets miljøansvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 100 millioner kroner til grunnfinansiering av miljøtiltak i 2019. Miljøsanering og eksplosivrydding på Hjerkinn skytefelt (2013–2020) videreføres.

Miljøsanering av Horten indre havn planlegges startet opp i samarbeid med lokale myndigheter.

Ryddingen av forurensede brannøvingsfelt på flystasjoner fortsetter.