Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarsbudsjettet 2019

Regjeringen følger opp sin flerårige forpliktelse til å styrke forsvarsevnen, inkludert en vesentlig styrking av beredskapen, og foreslår derfor en betydelig bevilgningsøkning også i 2019.

Budsjettforslaget innebærer en styrking av forsvarsbudsjettet med til sammen over 4 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2018.

Økningen i forsvarsbudsjettet er blant annet relatert til:

  • økte investeringer i nytt materiell og infrastruktur, inkludert blant annet nye maritime patruljefly, nye ubåter og nytt artilleri til Hæren
  • etablering og drift av jegerkompani ved Garnisonen i Sør-Varanger
  • etablering av kampluftvern i Hæren
  • styrket vertslandsstøtte til alliert øving og trening i Norge
  • økt aktivitet og bemanning i Hæren, Sjøforsvaret og Heimevernet
  • forsering av arbeidet med grunnsikring av forsvarssektorens skjermingsverdige objekter for å møte kravene i den nye sikkerhetsloven
  • forsert anskaffelse av nye kystvaktfartøyer
  • styrking av Nasjonal sikkerhetsmyndighet for implementering av den nye sikkerhetsloven og til forbedring av kapasiteten til å gjennomføre inntrengingstester.