Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg (EBA)

Regjeringen foreslår et EBA-budsjett for 2019 på om lag 3,8 milliarder kroner. I budsjettforslaget er det satt av om lag 1,7 milliarder kroner til investeringer i forsvarssektorens EBA til prosjekter på Ørland flystasjon. Bevilgningen vil i hovedsak benyttes til etablering av hangarer til F-35, innløsning av boliger og våningshus samt støytiltak på boliger i støysonene rundt flystasjonen. Videre gjennomføres det prosjekter for beskyttelse og sikring, ammunisjonslager og -verksted, ny idrettshall og tilpasning av tidligere Hårberg barneskole til Forsvarets bruk.

I budsjettforslaget er det i tillegg satt av om lag 650 millioner kroner til oppfølging av Stortingets vedtak om å utvikle Evenes flystasjon som hovedbase for nye maritime patruljefly og som fremskutt base for et mindre antall kampfly.

Videre legges det opp til til investeringer i boliger i Indre Troms, til grunnsikring av skjermingsverdige objekter og til utfasing av fossilt brensel i eiendom, bygg og anlegg i henhold til regjeringens målsettinger i klimaforliket.

Regjeringen vil legge frem ett nytt investeringsprosjekt for EBA i budsjettproposisjonen for 2019 (Nye befalsforlegninger på Evenes flystasjon). Prosjektet omfatter etablering av 94 kvarter fordelt på to forlegningsbygg. Den foreslåtte kostnadsrammen for prosjektet er 227 millioner kroner. Styringsrammen for prosjektet er 194 millioner kroner.