Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Forsvarssektorens materiellinvesteringer

Regjeringen foreslår et materiellinvesteringsbudsjett for 2019 på om lag 16 milliarder kroner. Hoveddelen av midlene vil i 2019 gå til å videreføre prosjekter der leveransene allerede er påbegynt, og omfatter blant annet:

  • nye F-35 kampfly med nødvendig tilleggsutstyr og tjenester
  • kampluftvern til Hæren
  • oppgradering av Hærens CV-90 stormpanservogner
  • nye kystvaktfartøyer
  • nye ubåter
  • nytt logistikk- og støttefartøy
  • innfasing av NH90-helikoptre
  • nye maritime patruljefly.